Bán mảnh đất Yên Lập Tây, Minh Thành, Quảng Yên

  •  Đông
  •  308m2
  •  Liên hệ

Tổng quan:

Cần Bán mảnh đất Yên Lập Tây, Minh Thành, Quảng Yên

Thông tin cơ bản:

Diện tích: 308m2
Giá bán: Liên hệ

0987 901 658